508 286 906
NIE SZUKAJ DALEKO - DZWOŃ DO EKO!


Oleje i Smary Przemysłowe: Oleje elektroizolacyjne ( oleje transformatorowe )

Nazwa Lepkość Opis Karty
VOLTWAY N8X zobacz Karta produktu
VOLTWAY N 3 zobacz Karta produktu
Oleje elektroizolacyjne Statoil to inhibitowane naftenowe produkty o dużej stabilności oksydacyjnej. Nie zawierają siarki oraz posiadaja bardzo niska temperaturę krzepnięcia. Napięcie przebicia po obróbce 84 kV.

<< Powrót