508 286 906
NIE SZUKAJ DALEKO - DZWOŃ DO EKO!

Klasyfikacja olejów hydraulicznych

Rozróżniamy dwie podstawowe klasyfikacje:

  • Klasyfikacja ISO 6743-4
  • Klasyfikacja DIN 51524

Klasyfikacja ISO 6743-4 

Układy hydrostatyczne

HH – Rafinowane nieinhibitowane oleje mineralne

HL – Rafinowane oleje mineralne z poprawionymi właściwościami przeciwkorozyjnymi i przeciwutleniającymi

HM – Oleje HL z poprawionymi właściwościami przeciwzużyciowymi

HR – Oleje HL z poprawionymi właściwościami lepkościowo- temperaturowymi

HV – Oleje HM z poprawionymi właściwościami lepkościowo- temperaturowymi

HS – Ciecze syntetyczne , niespecyfikowane jako trudnopalne

Ognioodporne płyny hydrauliczne

HFAE – Emulsje oleju w wodzie, zawierające ponad 80 % (m/m) wody

HFAS – Roztwór związków chemicznych w wodzie , ponad 80 % (m/m) wody

HFB – Emulsje typu woda w oleju

HFC – Roztwór polimeru w wodzie, zawierający ponad 35 % (m/m) wody

HFDR – Ciecze syntetyczne, nie zawierające wody, zawiera estry fosforanowe

HFDU – Ciecze syntetyczne o innym składzie, nie zawierające wody

HFDS – Ciecz syntetyczna, nie zawierająca wody, zawiera chlorowany węglowodór

HFDT – mieszanka HFDR oraz HFDS

Biodegradowalne płyny hydrauliczne

HETG – Trójglicerydy

HEPG – Poliglikole

HEES – Syntetyczne estry

HEPR – Polialfaolfiny I inne produkty węglowodorowe

 

Układy hydrokinetyczne

w których wykorzystuje się m.in. ( płyny ATF-Automatic Transmision Fluid)

 

HA – przekładnie automatyczne

HN – sprzęgła i przemienniki mocy

 

Klasyfikacja DIN 51524 

HL – Oleje mineralne z inhibitorami utleniania i korozji

HLP – Oleje mineralne z inhibitorami utleniania i korozji oraz dodatkami przeciwzużyciowymi

HVLP – Oleje mineralne z inhibitorami utleniania i korozji, dodatkami przeciwzużyciowymi oraz dodatkiem lepkościowym

H LPD –Oleje jak HLP zawierające dodatki detergentowe i dyspergentowe rozpuszczają one większość obcych substancji i pozostawiają je w objętości oleju

 

Podobnie jak dla olejów silnikowych czy przekładniowych, na układy hydrauliczne nakładane są dodatkowe wymagania stawiane przez czołowych producentów pomp hydraulicznych takich jak : Denison Hydraulics, Commercial Hydraulics, Danfoss, Hydroperfect International, Poclain Hydraulics, Rexroth Sigma, Sauer/Sundstrand, Vickers, Volvo Hydraulique.

<< Powrót